Day: April 17, 2021

https://codepen.io/moso/pen/LjvRep js <nav class=”navbar navbar-expand-md navbar-dark bg-dark navbar-offcanvas”> <div class=”container-fluid”> <a class=”navbar-brand” href=”#”>Navbar</a> <ul class=”navbar-nav navbar-top”> <li class=”nav-item active”>…

https://github.com/fontenele/bootstrap-navbar-dropdowns Support for bootstrap 3, 4 and 5 Installation Node npm install boostrap-navbar-dropdowns or yarn add boostrap-navbar-dropdowns Using CDN <link…